Bestyrelsen:

Navn:

 

Formand

Ole Noack

 

Telefon: 

 

21495710

 

Næstformand

Maja Tommerup

 

 

30266267

 

Kasserer

Inge Diederichsen

 

 

41566108

 

Sekretær

Bente Sørensen

 

65961967

 

Helle Knage

 

65962773

 

Kasper Jensen, Webansvarlig

kasper.peiter@dadlnet.dk

 

 

23342410

 

Lena Greve

 

 

22304997

 

Suppleanter

Lis Nielsen

 

Sanne Jardino

 

21473646

 

60214365